Springbok 0070

Springbok Horns on skullplate 0070

Springbok - Antidorcas marsupialus

Matching pair of horns on a skullplate

Length of horns measured straight line 23 cm

Price of item(s) US$ 20.00
Air-mail US$ 12.00
Surface-mail US$ 0.00

Springbok 0070