Steenbok 0121 a

Steenbok 0121

Steenbok -Raphicerus campestris

Adult male specimen

Length of longest horn 9.8 cm

Price of item(s) US$ 55.00
Air-mail US$ 14.50
Steenbok 0121 aSteenbok 0121 bSteenbok 0121 c