Steenbok 0037 a

Steenbok 0037

Steenbok - Raphicerus campestris

Sub-Adult ram, no horn growth

Length of skull 12.6 cm

Price of item(s) US$ 39.00
Air-mail US$ 14.50
Steenbok 0037 aSteenbok 0037 bSteenbok 0037 c